Tuotekehitystä ja mekaniikkasuunnittelua – hyvillä etätyövalmiuksilla!

Cadvision tarjoaa tuotekehitystä, mekaniikkasuunnittelua ja 3D-mallinnusta (Solidworks) sekä 3D-tulostusta FDM-teknologialla.
Käytössä monipuoliset etätyökalut, kuten Teams, Google meet, Zoom, Screenleap sekä projektinhallinta, josta voit seurata projektin etenemistä reaaliajassa internetselaimella.

Cadvisionilla on kokemusta vuodesta 2002 alkaen eri yritysten omien tuotteiden parissa toimimisesta, joten meillä on hyvä näkemys kokonaisvaltaisesta tuotesuunnittelusta, joka osaa huomioida eri osastojen ja sidosryhmien tarpeet. Solidworks on ollut Cadvisionin käytössä jo vuodesta 1996 alkaen.

Cadvision pystyy tarjoamaan tuotesuunnittelun koko ketjun tehtävän rajauksesta ja ideointivaiheesta prototyyppien valmistukseen ja testaukseen ja tuotteen markkinoille saattamiseen sekä tuotetiedon hallintaan. (3D-kuvat, työkuvat, tekniset tiedot, varaosakirjat, käyttöohjeet, CE-dokumentaatio, tuote-esitteet jne.)

Konedirektiivin alle kuuluvissa tuotteissa huomiodaan tuoteturvallisuus ja direktiivit jo suunnitteluvaiheessa riskianalyysin ja turvallisuusstandardien pohjalta ja luodaan tarvittava dokumentaatio, seurantalomakkeet ja tekninen kansio, jotta tuote voidaan CE-merkitä ja tuoteturvallisuutta voidaan ylläpitää ja seurata.

Cadvisionin prosesseissa kaikki data linkitetään 3D-malleihin, jolloin tiedot ovat hallitusti yhdessä paikassa ja voidaan tulostaa haluttuja tietoja halutuista kokonaisuuksista todella nopeasti eikä tieto ole hajallaan eri järjestelmissä. Tämä mahdollistaa aina ajantasaisen ja yhdenmukaisen tiedon eri osastojen tai toimintojen tarpeisiin.

Projektinhallinnassa käytämme itse alusta asti räätälöityä OpenSource ERP- / projektinhallintaohjelmistoa, jonka avulla projektin eri vaiheet, tehtävät, kustannukset ja aikataulut saadaan pidettyä hallinnassa ja saamme niistä selkeän raportin. Voimme myös räätälöidä asiakkaille oman ERP:n / CRM:n / projektinhallintajärjestelmän käyttäen samaa ohjelmistoalustaa.

Prototyypit voimme valmistaa yleensä itse. Käytössä on mm. CNC-plasmaleikkuri, särmäyspuristin, sorvi sekä hitsauslaitteet. Suunnittelu on itse mukana myös valmistuksessa, jolloin osavalmistus voi alkaa välittömästi suoraan 3D-mallinnuksesta. Lisäksi valmistustekniset asiat voidaan huomioida entistäkin paremmin jo suunnittelussa.

Cadvision.fi tarjoaa myös 3D-mallinnusta sekä 3D-tulostusta mm. erilaisiin tuotekehitysprojekteihin ja piensarjojen valmistukseen. Lisäksi Cadvision.fi voi avustaa esimerkiksi 3D-tulostinten käyttöönotossa ja käyttämisessä.

3D-tulostimina on suomalaisvalmisteinen Prenta Duo 3D-tulostin sekä osittain itse kehitelty suurempi tulostin isommille kappaleille (300 x 300 x 400 mm). Tulostusohjelmistona Simplify3D ja vaihtoehtoisena ohjelmistona mm. RepetierHost ja Slic3r.

Tulosteita

3D-tulostuksessa materiaalivaihtoehtoja ovat mm. PETG, PLA, ABS, PA (Nylon), PVA ja LayWood.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta. Jos sinulla on valmis STL-tiedosto, saat tarjouksen nopeasti ja tilauksen jälkeen valmiin tulosteen muutamassa päivässä.

Terveisin Jori


Cadvision
Jori Mäkinen
Marsunkatu 3
24100 SALO
jori.makinen@cadvision.fi
+358-45-6760311